Hội chợ công nghệ khuôn và khuôn đúc quốc tế Đài Bắc 2017

Hội chợ công nghệ khuôn và khuôn đúc quốc tế Đài Bắc 2017

Tên chương trình: Hội chợ công nghệ khuôn và khuôn đúc quốc tế Đài Bắc 2017

Thời gian: 06~09/9/2017

Địa điểm:Trung tâm triển lãm Nangang Đài Bắc

Gian hàng:I1108

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội khuôn và khuôn đúc Đài Loan/ Hiệp hội chế tạo sản xuất Đài Loan (AMAT)/Chan Chao International Co., Ltd

Website:  https://www.odm-dmi.com/