Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

Máy đo Micro-Vu sử dụng để đocác chi tiết của tấm xương trong ngành công nghiệp y tế