Thông tin triển lãm -Triển lãm quốc tế về thiết bị và kỹ thuật ngành công nghiệp chế tạo 2018

Thông tin triển lãm -Triển lãm quốc tế về thiết bị và kỹ thuật ngành công nghiệp chế tạo 2018

Tên triển lãm: Triển lãm quốc tế về thiết bị và kỹ thuật ngành công nghiệp chế tạo 2018

Thời gian:  08/8 – 10/8/2018

Địa chỉ:Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị trí gian hàng: D09

Đơn vị tổchức: Công  ty Reed Tradex

Website: https://www.vietnammanufacturingexpo.com/