Thông tin triển lãm – Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp nhựa và Cao su 2018

Thông tin triển lãm – Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp nhựa và Cao su 2018

Tên triển lãm: Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp nhựa và Cao su 2018

Thời gian:  04/10 – 07/10/2018

Địa chỉ:Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí  Minh

Vị trí gian hàng: 570

Đơn vị tổ chức: Chan Chao International Co., Ltd.

Website: https://www.vietnamplas.com/