Các ngành nghề ứng dụng

 • Ứng dụng đo linh kiện ô tô

  Ứng dụng đo linh kiện ô tô

  Máy đo Micro-Vu sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô: vỏ máy bơm dầu, đệm vênh, gioăng nắp máy,...

  Read more

 • Ứng dụng trong ngành sản xuất PCB vs FPC

  Ứng dụng trong ngành sản xuất PCB vs FPC

  Ứng dụng sản phẩm của Micro-Vu trong ngành PCB và FPC...

  Read more

 • Ứng dụng trong ngành ngũ kim

  Ứng dụng trong ngành ngũ kim

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đo các chi tiết sản xuất trong ngành công nghiệp ngũ kim...

  Read more

 • Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đocác chi tiết mắc cài, tấm xương, khớp hông,… trong ngành công nghiệp y...

  Read more

 • Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đocác chi tiết của tấm xương trong ngành công nghiệp y tế...

  Read more

 • Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đocác chi tiết mắc cài trong ngành công nghiệp y tế...

  Read more

 • Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đochi tiết khớp hông trong ngành công nghiệp y tế...

  Read more

 • Ứng dụng đo mẫu O-ring

  Ứng dụng đo mẫu O-ring

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đo các mẫu dạng O-ring trong ngành công nghiệp cao su....

  Read more

 • Ứng dụng đo mẫu vỏ máy tính

  Ứng dụng đo mẫu vỏ máy tính

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đo các kích thước vỏ máy tính trong ngành công nghiệp nhựa...

  Read more

 • Ứng dụng đo ổ đĩa cứng

  Ứng dụng đo ổ đĩa cứng

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đoổ đĩa cứng trong ngành công nghiệp nhựa, cao su...

  Read more

 • Ứng dụng đo linh kiện nhựa

  Ứng dụng đo linh kiện nhựa

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đo linh kiện nối bằng nhựa...

  Read more

 • Ứng dụng đo chai lọ nhựa

  Ứng dụng đo chai lọ nhựa

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đo kích thước chai lọ bằng nhựa...

  Read more

 • Ứng dụng đo nắp nhựa

  Ứng dụng đo nắp nhựa

  Máy đo Micro-Vu sử dụng để đo các chi tiết phần nắp đậy của chai, lọ bằng nhựa...

  Read more

 • Ứng dụng ngành công nghiệp nhựa

  Ứng dụng ngành công nghiệp nhựa

  Máy đo Micro-Vu sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa, cao su...

  Read more